Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi, ticari işlemler ve mal taşımacılığı süreçlerinde önemli bir rol oynayan bir belgedir. Bu belge, malın satıcıdan alıcıya taşınması sırasında düzenlenen ve malın sevkiyatına ilişkin detayları içeren bir evraktır. Sevk irsaliyesi, ticaret hukuku ve vergi mevzuatı çerçevesinde düzenlenir ve mal hareketlerinin izlenebilirliğini sağlar. Bu yazıda, sevk irsaliyesinin tanımı, önemi, yasal zorunlulukları ve düzenlenme şekli hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Sevk İrsaliyesinin Tanımı ve Önemi

Sevk irsaliyesi, bir malın satıcıdan alıcıya veya bir depodan başka bir depoya taşınması sırasında düzenlenen bir belgedir. Bu belge, malın gönderildiği yer, gönderildiği kişi veya firma, taşıma şekli, malın cinsi, miktarı ve diğer önemli bilgileri içerir. Sevk irsaliyesi, ticari işlemlerin ve lojistik süreçlerin doğru ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Sevk irsaliyesinin önemi birkaç açıdan değerlendirilebilir:

 1. Yasal Zorunluluk:
  • Türkiye’de Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği, mal sevkiyatı sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Sevk irsaliyesi düzenlemeyen işletmeler, çeşitli yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.
 2. Vergi Denetimi:
  • Vergi denetimleri sırasında sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin belgelenmesi açısından kritik bir rol oynar. Vergi müfettişleri, sevk irsaliyelerini inceleyerek mal hareketlerinin yasalara uygun olup olmadığını kontrol ederler.
 3. Ticari İşlemlerin Takibi:
  • Sevk irsaliyesi, ticari işlemlerin ve stok hareketlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Bu belge, malın nereden nereye taşındığını, ne zaman gönderildiğini ve kim tarafından teslim alındığını gösterir.
 4. Lojistik ve Depo Yönetimi:
  • Lojistik ve depo yönetimi süreçlerinde sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilirliği açısından büyük önem taşır. Bu belge, depo kayıtlarının doğru ve güncel tutulmasına yardımcı olur.

Sevk İrsaliyesinin Yasal Zorunlulukları

Sevk irsaliyesi düzenlenirken uyulması gereken bazı yasal zorunluluklar bulunmaktadır. Türkiye’de Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. İşte sevk irsaliyesinin yasal zorunluluklarına dair bazı önemli noktalar:

 1. İrsaliyenin Düzenlenme Zamanı:
  • Sevk irsaliyesi, malın sevkiyatından önce düzenlenmelidir. Malın sevkiyatı sırasında veya sonrasında düzenlenen irsaliyeler, yasal olarak geçerli kabul edilmez.
 2. İrsaliyenin İçeriği:
  • Sevk irsaliyesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler şunlardır:
   • Düzenleyenin adı, adresi ve vergi kimlik numarası
   • Alıcının adı, adresi ve vergi kimlik numarası
   • Malın cinsi, miktarı ve birim fiyatı
   • Sevkiyat tarihi ve saati
   • Taşıma aracının plakası ve taşıyıcı firma bilgileri
 3. İrsaliyenin Saklanması:
  • Sevk irsaliyesi, düzenleyen tarafından en az beş yıl süreyle saklanmalıdır. Bu belge, vergi denetimleri sırasında talep edilebilir ve ibraz edilmesi gerekebilir.
 4. Elektronik İrsaliye:
  • Gelişen teknolojilerle birlikte, elektronik sevk irsaliyesi (e-irsaliye) uygulaması da hayata geçirilmiştir. E-irsaliye, kağıt irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir ve aynı yasal geçerliliğe sahiptir.

Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi

Sevk irsaliyesi düzenlerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşte adım adım sevk irsaliyesi düzenleme süreci:

 1. İrsaliye Formunun Hazırlanması:
  • Sevk irsaliyesi, önceden hazırlanmış irsaliye formları üzerine düzenlenir. Bu formlar, işletmenin bilgilerini ve sevkiyat detaylarını içerecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 2. Gerekli Bilgilerin Girilmesi:
  • Sevk irsaliyesinde bulunması gereken tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmelidir. Bu bilgiler arasında düzenleyenin ve alıcının bilgileri, malın cinsi ve miktarı, sevkiyat tarihi ve saati, taşıma aracı bilgileri yer alır.
 3. İrsaliyenin İmzalanması:
  • Sevk irsaliyesi, düzenleyen kişi veya yetkili tarafından imzalanmalıdır. İmza, belgenin resmi geçerliliğini sağlar.
 4. İrsaliyenin Teslim Edilmesi:
  • Sevk irsaliyesi, malın teslimi sırasında alıcıya veya taşıyıcıya teslim edilmelidir. Alıcı veya taşıyıcı, irsaliyenin bir nüshasını imzalayarak teslim aldığını belgelemelidir.
 5. İrsaliyenin Saklanması:
  • Düzenlenen sevk irsaliyesinin bir nüshası, düzenleyen işletme tarafından saklanmalıdır. Bu nüsha, yasal süre boyunca muhafaza edilmelidir.

Sevk İrsaliyesi ve E-Fatura İlişkisi

Sevk irsaliyesi, e-fatura ile birlikte kullanılabilen bir belgedir. E-fatura uygulamasına geçen işletmeler, sevk irsaliyesini de elektronik ortamda düzenleyebilirler. E-irsaliye, kağıt irsaliyenin yerini alarak işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. E-irsaliye kullanımı, maliyetleri düşürürken aynı zamanda çevresel faydalar da sağlar.

Sevk İrsaliyesinin Faydaları

Sevk irsaliyesi, hem satıcılar hem de alıcılar için çeşitli faydalar sağlar:

 1. Yasal Güvence:
  • Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin yasal olarak belgelenmesini sağlar ve olası anlaşmazlık durumlarında hukuki delil niteliği taşır.
 2. Ticari Güvenlik:
  • Sevk irsaliyesi, ticari işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Malın teslimatında yaşanabilecek sorunları minimize eder.
 3. Şeffaflık ve İzlenebilirlik:
  • Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin şeffaf bir şekilde izlenebilmesini sağlar. Bu sayede, stok yönetimi ve lojistik süreçler daha verimli hale gelir.
 4. Vergi Uyumunu Sağlama:
  • Sevk irsaliyesi, vergi mevzuatına uyum sağlanmasına yardımcı olur ve vergi denetimlerinde gerekli belgelerin ibraz edilmesini kolaylaştırır.

Sevk irsaliyesi, ticari işlemler ve mal taşımacılığı süreçlerinde hayati öneme sahip bir belgedir. Yasal zorunluluklara uygun olarak düzenlenmesi ve saklanması, işletmelerin ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmelerini sağlar. Sevk irsaliyesi, ticari güvenlik, şeffaflık ve vergi uyumu açısından büyük faydalar sunar. Bu nedenle, işletmelerin sevk irsaliyesi düzenlerken dikkatli ve titiz olmaları, yasal prosedürlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Sevk irsaliyesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, işletmenizin ticari faaliyetlerini daha güvenli ve düzenli bir şekilde yürütebilirsiniz.

E-ticaretin zorluklarını Dopigo ile aş! 💪

✅ Pazaryeri entegrasyonları

✅ E-ticaret entegrasyonları

✅ E-fatura entegrasyonları

✅ Muhasebe entegrasyonları

✅ Kargo entegrasyonları